Har du mange skjøteledninger hjemme

Har du mange skjøteledninger hjemme?

Skjøteledninger kan være en brannfelle

En skjøteledning er en lettvint løsning når det mangler stikkontakter, men høy belastning over tid kan føre til brann i skjøteledningen.

Om man kobler til  mange apparater i skjøteledninger med grenuttak kan føre til at belastningen på skjøteledningen blir for stor.

Om apparatene trekker mer enn 1000W til sammen bør de ikke plugges i et skjøtebrett.

Slik bruker du skjøteledning riktig:

  • Sørg for at skjøteledningen er hel og fri for skader.
  • Pass på at ledningen ikke kommer i klem.
  • Bruk en ledning som er passe lang – unngå ledningskveiler og seriekobling.
  • Unngå bruk av skjøteledning på apparater som bruker mye strøm.
  • Husk at skjøteledninger er til midlertidig og begrenset bruk.

Les mer på DSBs sider sikkerhverdag.no

Om du trenger flere stikkontakter, kontakt oss her