Hva-betyr-elektrisk-installasjon

Ta El-kontroll av bolig din – avdekk farlige feil

Feil i det elektriske anlegget kan ofte føre til brann i både private og næringsbygg. Det er derfor viktig å implementere tiltak for å forhindre slike hendelser. Du som eier av det elektriske anlegget har selv ansvar for at det er i orden. Dette betyr at de selv har ansvaret for å oppdage og korrigere eventuelle defekter og mangler i anlegget. Fo å være sikker på at anlegget ikke inneholder farlige feil kan du bestille en el-kontroll gjennom et sertifisert firma. Det vil også kunne gi deg vesentlig rabatt på forsikringen.

El-kontroll bolig – avdekker farlige feil.

40% av alle branner starter i det elektriske anlegget.

Elektriske anlegg består av ulike knutepunkter og komponenter, fra koplings- og fordelingsbokser på veggen til store fordelingstavler og sikringsskap i egne rom. Strømmen som transporteres i alle ledninger og koblingsklemmer utvikler varme, og jo mer strøm som transporteres, desto varmere blir det. Over tid kan koblingsklemmene løsne som følge av strømgjennomgangen, og dette kan føre til en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. Dette kan også skje i nye anlegg hvis elektrikeren ikke har vært tilstrekkelig nøye. Det er derfor installatørens ansvar å gi eieren en samsvarserklæring for nye anlegg.

En måte å unngå brann i elektriske anlegg er å utføre jevnlige elkontroller med registrering i FG-kontroll. På den måten kan man oppdage eventuelle feil og mangler i anlegget før de utvikler seg til farlige situasjoner. Dette er spesielt viktig for eiere av næringsbygg og andre offentlige bygninger, hvor det er mange mennesker som oppholder seg og hvor konsekvensene av brann kan være katastrofale. El-kontroll bolig – avdekker farlige feil.

Hva er en el-sjekk?

En el-sjekk involverer en generell undersøkelse av det elektriske anlegget av en elektriker. El-sjekken innebærer å sjekke sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere med tilfeldige kontroller hvis det er mistanke om avvik. Formålet med sjekken er å oppdage alvorlige feil som kan føre til brannfare og strømgjennomgang, slik at kunden kan føle seg tryggere. Videre tas det også tilfeldige kontroller på tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og lamper. Det er viktig å merke seg at elektrikerne ikke demonterer utstyr med mindre de ser noe mistenkelig. Hvis det er halogen-downlights i anlegget, blir disse også sjekket på grunn av høy varmegang og risikoen for branner som kan skyldes feil på utstyret eller feilmontering.

Hva er en el-kontroll?

El-kontroll bolig – avdekker farlige feil. El-kontroll i henhold til normen NEK 405-2 gir rabatt på forsikring av Hus, Innbo og Landbruk. Kontrollørene må være sertifisert etter normen og avvik som avdekkes må lukkes. En El-kontroll er en omfattende undersøkelse som utføres av  vårt sertifiserte personell og er mer omfattende enn en el-sjekk. Elektrikeren inspiserer sikringsskapet for å se etter varmegang og sjekker skapets generelle tilstand. Det gjøres en grundig gjennomgang av hele det elektriske anlegget.

Hvem kan utføre el-kontroll?

Kontakt oss her for el-sjekk eller el-kontroll!