Hva-betyr-elektrisk-installasjon

El-kontroll bolig – avdekker farlige feil

Feil i det elektriske anlegget kan ofte føre til brann i både private og næringsbygg. Det er derfor viktig å implementere tiltak for å forhindre slike hendelser. Du som eier av det elektriske anlegget har selv ansvar for at det er i orden. Dette betyr at de selv har ansvaret for å oppdage og korrigere eventuelle defekter og mangler i anlegget. Fo å være sikker på at anlegget ikke inneholder farlige feil kan du bestille en el-kontroll gjennom et sertifisert firma. Det vil også kunne gi deg vesentlig rabatt på forsikringen.

El-kontroll bolig – avdekker farlige feil.

40% av alle branner starter i det elektriske anlegget.

Elektriske anlegg består av ulike knutepunkter og komponenter, fra koplings- og fordelingsbokser på veggen til store fordelingstavler og sikringsskap i egne rom. Strømmen som transporteres i alle ledninger og koblingsklemmer utvikler varme, og jo mer strøm som transporteres, desto varmere blir det. Over tid kan koblingsklemmene løsne som følge av strømgjennomgangen, og dette kan føre til en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. Dette kan også skje i nye anlegg hvis elektrikeren ikke har vært tilstrekkelig nøye. Det er derfor installatørens ansvar å gi eieren en samsvarserklæring for nye anlegg.

En måte å unngå brann i elektriske anlegg er å utføre jevnlige elkontroller med registrering i FG-kontroll. På den måten kan man oppdage eventuelle feil og mangler i anlegget før de utvikler seg til farlige situasjoner. Dette er spesielt viktig for eiere av næringsbygg og andre offentlige bygninger, hvor det er mange mennesker som oppholder seg og hvor konsekvensene av brann kan være katastrofale. El-kontroll bolig – avdekker farlige feil.

 

Vår montør inspiserer sikringsskapet i en enebolig under el-kontroll.

Vår montør inspiserer sikringsskapet i en enebolig under el-kontroll.

 

Hva er en el-sjekk?

En el-sjekk involverer en generell undersøkelse av det elektriske anlegget av en elektriker. El-sjekken innebærer å sjekke sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere med tilfeldige kontroller hvis det er mistanke om avvik. Formålet med sjekken er å oppdage alvorlige feil som kan føre til brannfare og strømgjennomgang, slik at kunden kan føle seg tryggere. Videre tas det også tilfeldige kontroller på tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og lamper. Det er viktig å merke seg at elektrikerne ikke demonterer utstyr med mindre de ser noe mistenkelig. Hvis det er halogen-downlights i anlegget, blir disse også sjekket på grunn av høy varmegang og risikoen for branner som kan skyldes feil på utstyret eller feilmontering.

 

Hva er en el-kontroll?

El-kontroll bolig – avdekker farlige feil. El-kontroll i henhold til normen NEK 405-2 gir rabatt på forsikring av Hus, Innbo og Landbruk. Kontrollørene må være sertifisert etter normen og avvik som avdekkes må lukkes. En El-kontroll er en omfattende undersøkelse som utføres av  vårt sertifiserte personell og er mer omfattende enn en el-sjekk. Elektrikeren inspiserer sikringsskapet for å se etter varmegang og sjekker skapets generelle tilstand. Det gjøres en grundig gjennomgang av hele det elektriske anlegget.

Hvem kan utføre el-kontroll?

Kontakt oss her for el-sjekk eller el-kontroll!

Fått en elrapport av eltilsynet

Fått en elrapport av eltilsynet?

Har du fått en rapport med feil fra Det lokale eltilsyn?

Kontakt oss for utbedring. Vi utbedrer feilene og  tar oss av all nødvendig dokumentasjon.

Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Før kontrollen

Det er viktig å være til stede under kontrollen og ha all dokumentasjon tilgjengelig. Alt elektrisk arbeid som er utført på boligen din skal være dokumentert og eltilsynet vil spørre etter dette.

 • Har du, eller har hatt problemer med det elektriske anlegget? Gi beskjed om dette.
 • Viktig at sikringsskapet og anlegget generelt er lett tilgjengelig.
 • Ha samsvarserklæring og dokumentasjon tilgjengelig.

Under kontrollen

Eltilsynet utfører målinger og visuell sjekk av anlegget. De gir også gode råd og informasjon om elsikkerhet.

Eksempler på hva som sjekkes:

Etter kontrollen

Feil eller mangler må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet og innen en gitt frist. Når feil og mangler er rettet skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil du få en bekreftelse på at saken er avsluttet.
Fatt-en-elrapport-av-eltilsynet
Strom Kontroll

Spar energi og penger

Strøm Kontroll fra Futurehome

StrømKontroll™ er den komplette pakken som lar deg få full oversikt og kontroll over strømforbruket i hjemmet ditt. Ved å justere på de største lastene, som varme og varmtvannsbereder, kan du forminske strømregningen med flere tusen.

BESTILL INSTALLASJON

Et smart strømstyringssystem for fremtiden

Ved å skru på StrømKontroll i appen vil du automatisk begynne din reise til smart strømstyring og lavere strømkostnader. Her lager systemet alle automasjonene for deg, det eneste du trenger å gjøre er å bestemme hva som skal styres, din komfort tid og maks effektforbruk per time. Med denne informasjonen, samt hvor boligen din er, kan systemet automatisk justere lastene du har valgt til å bruke energi når strømmen er billig. Samtidig ivaretas komforten og effekttoppene jevnes ut for å oppnå en lavere nettleiekostnad.

 

Vil du spare penger på strømregningen og gjøre hjemmet ditt mer energieffektivt? Da kan StrømKontroll™ være løsningen for deg!

Følg disse fire enkle trinnene for å komme i gang:

 1. Bestill installasjon: Bestill installasjonen av StrømKontroll™ ved å kontakte din lokale elektriker eller bruke vårt online bestillingsskjema. Etter at bestillingen er plassert, vil du bli kontaktet for å avtale en tid for installasjon.
 2. Få installasjonen utført av en fagperson: StrømKontroll™ installeres av en elektriker som er opplært til å utføre denne type arbeid. Du kan være trygg på at installasjonen blir utført på en trygg og effektiv måte. Få med faktura fra elektriker, både for StrømKontroll™ og for arbeidet, slik at du senere kan søke om støtte fra Enova.
 3. Spar penger på strømregningen: StrømKontroll™ vil justere forbruket ditt automatisk, slik at strømmen blir brukt mer effektivt. Dette vil gi deg en lavere strømregning og hjelpe deg å spare penger over tid.
 4. Få støtte fra Enova: Søk støtte fra Enova og få tilbake 35% av investeringen din, opptil 10 000 kr. I tillegg til økonomisk støtte vil du også få hjelp til å gjøre hjemmet ditt mer miljøvennlig og energieffektivt.
Slik lader du bilen trygt

Slik lader du bilen trygt

Hvordan lade elbilen trygt og effektivt?

Å lade hjemme er mye billigere enn å lade på ladestasjoner langs veien. Det er lurt å sette seg inn i hvilke løsninger du kan velge mellom.

Stikkontakt = nødlader

Lade i stikkontakt eller installere egen ladeboks?

Bilen blir levert med ladekabel med vanlig støpsel. Kan man plugge den rett i en utestikkontakt?

Ladekabelen som følger med bilen kalles nødlader. Det ligger i navnet at den ikke er ment for daglig lading. Stikkontakten på husveggen, er ikke beregnet for den høye belastningen over tidsom lading av elbil medfører. Vedvarende høy belastning kan føre til varmgang og i verste fall brann i stikkontakten.

Raskere og billigere med ladeboks

En ladeboks er helt klart det tryggeste valget.  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er klare på at en ladeboks er den beste løsningen.

Ladeboksen gir bedre brannsikkerhet. Med en ladeboks kan du overvåke forbruket og lade når det passer best for deg. I tillegg kan du lade raskere fordi strømstyrken på ladekursen kan økes.

Type 2-kontakt er standard

Type 2-kontakt er standarden for både hjemmeladere og ladestasjoner. En ladeboks av Type 2 kan ha fastmontert eller løs ladekabel.

SPØR OSS OM ET TILBUD HER

Type 2-kontakt er standard

Derfor trenger du en jordfeilbryter

Derfor trenger du en jordfeilbryter

Hva er jordfeil?

 • Jordfeil er en uønsket ledende forbindelse  som har oppstått mellom feks. en lampe og jord, eller annen gjenstand som har forbindelse til jord som feks. en vannkran.
 • Jordfeil kan både være brannfarlig og gi fare for støt. Derfor skal alle elektriske installasjoner ha et jordingsanlegg, som sørger for at strømmen ledes til jord.
 • Skjer det en feil, skal jordfeilbryteren i sikringsskapet slå ut sikringen. Om du ikke har jordfeilbryter vil feilen være der fortsatt. I mange tilfeller uten at man oppdager det før man får støt.

For å begrense skadevirkningene av en jordfeil utføres anlegget med jordledningerutjevningsforbindelser, jordfeilbrytere, eller jordfeilvern.

Slår jordfeilbryteren ut bør du kontakte elektriker

Fått en elrapport av eltilsynet

Har du mange skjøteledninger hjemme

Har du mange skjøteledninger hjemme?

Skjøteledninger kan være en brannfelle

En skjøteledning er en lettvint løsning når det mangler stikkontakter, men høy belastning over tid kan føre til brann i skjøteledningen.

Om man kobler til  mange apparater i skjøteledninger med grenuttak kan føre til at belastningen på skjøteledningen blir for stor.

Om apparatene trekker mer enn 1000W til sammen bør de ikke plugges i et skjøtebrett.

Slik bruker du skjøteledning riktig:

 • Sørg for at skjøteledningen er hel og fri for skader.
 • Pass på at ledningen ikke kommer i klem.
 • Bruk en ledning som er passe lang – unngå ledningskveiler og seriekobling.
 • Unngå bruk av skjøteledning på apparater som bruker mye strøm.
 • Husk at skjøteledninger er til midlertidig og begrenset bruk.

Les mer på DSBs sider sikkerhverdag.no

Om du trenger flere stikkontakter, kontakt oss her

Slik-bruker-du-skjoteledning-riktig