Folkeladeren ladeboks

Folkeladeren ladeboks (kun ladeboks)

kr 4990,-

Installasjon av folkeladeren ladeboks

kr 4800,-

Totalt for ladeboks og installasjon kr 9790,- inkl. mva.
Pakken inneholder:
  • Installasjon og idriftsettelse av ladeboks opptil 16A
  • Installasjon av 2-fase automatsikringer opptil 16A i sikringsskap
  • 15 m kabelføring mellom sikringsskap og ladeboksens plassering
Forutsetninger:
  • Eksisterende overspenningsvern i sikringsskapet og kapasitet i det elektriske anlegget
  • Graving, luftstrekk, tildekking ikke medberegnet