Fått en elrapport av eltilsynet

Fått en elrapport av eltilsynet?

Har du fått en rapport med feil fra Det lokale eltilsyn?

Kontakt oss for utbedring. Vi utbedrer feilene og  tar oss av all nødvendig dokumentasjon.

Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Før kontrollen

Det er viktig å være til stede under kontrollen og ha all dokumentasjon tilgjengelig. Alt elektrisk arbeid som er utført på boligen din skal være dokumentert og eltilsynet vil spørre etter dette.

  • Har du, eller har hatt problemer med det elektriske anlegget? Gi beskjed om dette.
  • Viktig at sikringsskapet og anlegget generelt er lett tilgjengelig.
  • Ha samsvarserklæring og dokumentasjon tilgjengelig.

Under kontrollen

Eltilsynet utfører målinger og visuell sjekk av anlegget. De gir også gode råd og informasjon om elsikkerhet.

Eksempler på hva som sjekkes:

Etter kontrollen

Feil eller mangler må normalt rettes av en registrert installasjonsvirksomhet og innen en gitt frist. Når feil og mangler er rettet skal installasjonsvirksomheten sende melding om dette til DLE eller til det sakkyndige selskapet som har utført kontrollen. Etter at tilfredsstillende tilbakemelding er mottatt vil du få en bekreftelse på at saken er avsluttet.