Montering av varmepumpe

Når du kjøper varmepumpe er det viktig at monteringen utføres av et firma som er F-gass-sertifisert. Denne sertifiseringen innebærer spesifikke krav til forsvarlig håndtering og lekkasjekontroll.

Kompetent fagpersonell ved montering av varmepumpe

For at varmepumpen skal fungere optimalt, og tåle påkjenningene den blir utsatt for i et kaldt, nordisk klima, er det en forutsetning at monteringen blir utført av fagpersonell. En fagperson vet både hvordan varmepumpen skal monteres og hvor varmepumpen skal plasseres.

For et godt resultat er det avgjørende at montøren kjenner til alle elementene som må utføres riktig – slik at varmepumpen holder i mange år og leverer stabil varme.

Hva er inkludert i standard montering av varmepumpe?

Montering av innedel inntil 250 cm over gulv
Montering av utedel inntil 150 cm over bakkenivå
Inntil 4 m kobberrør med plastkanal og kondensslange
Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4 m og 1,5 kvadrat jordet gummiert kabel
2 stk. standard veggbraketter og 4 stk. vibrasjonsdempere
Boring i standard trevegg
Test og igangkjøring av pumpen
Kjøring

Viktig å vite om det elektriske

En fast installasjon som en varmepumpe bør ha en egen kurs.. Noen pumper trenger en egen strømtilknytning til utedelen og en annen til innedelen.  Strømtilførsel til varmepumpe er ikke inkludert i prisen.

Hva er ikke inkludert i en standardmontering?

Spesialtilbehør som varmepumpehus eller tak
Dryppanne for drenering av kondensvann
Kostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur
Jordet og jordfeilsikret kontakt for strøm til utedel med tilstrekkelig kapasitet
Strømtilførsel til varmepumpens utedel er ikke inkludert i standardmontering

Oppsett av wifi og app er ikke inkl. Wifi router må ha 2,4GHZ. Anbefaler Sensibo: Les mer her

Informasjon

Jevnlig rengjøring  hver måned anbefales for å beholde effekten varmepumpen høy.

Alle varmepumper vil i varmedrift avrime og det vil da komme kondensvann fra utedelens radiator. Det må påses at kondensvann ikke bygger seg opp slik at det kommer i kontakt med utedelen.

For at normal reklamsjonsrett skal gjelde, så er det kundens ansvar å sørge for 2 servicer på pumpa i løpet 5 første årene. Første service bør skje innen 24mnd.

Priser på ekstraarbeid

Rørstrekk utover 4m inkl. kanal og arbeid kr 872,-  per m inkl. mva.

Ny 16A elektrisk kurs inkl. 1 stk. utestikkontakt kr 4990,- inkl. mva. (arbeid, kabel, festemateriell og sikring). Inntil 10m kabelstrekk.

Bakkestativ kr 1990,- inkl. mva.