BLOGG

Derfor-trenger-du-en-jordfeilbryter

Derfor trenger du en jordfeilbryter

Hva er jordfeil?

  • Jordfeil er en uønsket ledende forbindelse  som har oppstått mellom feks. en lampe og jord, eller annen gjenstand som har forbindelse til jord som feks. en vannkran.
  • Jordfeil kan både være brannfarlig og gi fare for støt. Derfor skal alle elektriske installasjoner ha et jordingsanlegg, som sørger for at strømmen ledes til jord.
  • Skjer det en feil, skal jordfeilbryteren i sikringsskapet slå ut sikringen. Om du ikke har jordfeilbryter vil feilen være der fortsatt. I mange tilfeller uten at man oppdager det før man får støt.

For å begrense skadevirkningene av en jordfeil utføres anlegget med jordledningerutjevningsforbindelser, jordfeilbrytere, eller jordfeilvern.

Slår jordfeilbryteren ut bør du kontakte elektriker

Slår-jordfeilbryteren-ut-bør-du-kontakte-elektriker

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *